Medikal Ekipman Üretimi, Toptancılık Hizmetleri ve Tedarik Zinciri